אתה נמצא כאן התקנת PHP  >>  קונפיגורציה של PHP

קונפיגורציה של PHP

אם הצלחת להתקין את PHP על המערכת שלך, אז נשאר לך כעת "לקנפג" את PHP כדי להתאים אותה למערכת שלך ובהתאם לדרישות שלך. קובץ ה-php.ini מגיע עם ערכים אופטימליים, אך ישנם כמה כניסות שצריך לשנות את הערכים שלהם בהתאם לכל מערכת. לכל כניסה בקובץ הקונפיגורציה צמוד הסבר על הפעולה שלה ועל הערכים שהיא מקבלת, ורצוי מאוד לקרוא את ההסברים לפני שינוי הערכים.
לאחר ביצוע שינויים בקובץ הקונפיגורציה, יש לאתחל מחדש את השרת על-מנת שהשינויים יכנסו לתוקף.

הערכים On, True ו-Yes - ערכם הוא אמת, כן.
הערכים Off, False ו-No - ערכם הוא שקר, לא.
הערך None - ערכו הוא כמו ערך ריק (null).
(הכניסות והערכים בקובץ הקונפיגורציה לא case-sensitive, כלומר אין הבדל בין אותיות גדולות וקטנות).

פתח את הקובץ php.ini באמצעות עורך טקסט פשוט מהמקום בו שמרת אותו בהתקנה. חפש בקובץ (Find...) את הכניסות הבאות ושנה את ערכן לפי ההסברים ולפי דרישותיך.

General Options

allow_url_fopen = On
מאפשר פתיחת קבצים משרתים אחרים, למשל באמצעות http:// או ftp://.


short_open_tag = On
מאפשר לך שימוש בתג מקוצר של PHP (<?). אם Off אז רק התגים <?php ו-<SCRIPT language="PHP"> מוכרים.


asp_tags = Off
מאפשר לך להשתמש בתג PHP בסגנון של ASP. רצוי לכבות אפשרות זו כדי למנוע סיבוכים עם ASP.


auto_append_file = None
מקבל שם של קובץ שירוץ אחרי כל סקריפט.


auto_prepend_file = None
מקבל שם של קובץ שירוץ לפני כל סקריפט.


disable_functions = None
מקבל רשימה של פונקציות (מופרדים עם פסיקים) שרוצים לחסום, בדר"כ למטרות אבטחה.


display_errors = On
מאפשר הדפסת שגיאות לפלט כקוד HTML. הדפסת שגיאות לפלט עלולה לחשוף מידע מאובטח של האתר, כגון דרכים לקבצים ובסיסי נתונים. אם אתה משתמש ב-PHP בשרת ציבורי, רצוי מאוד לשנות את ערכו ל-Off, ולהשתמש בכניסה error_log.


doc_root = None
מקבל את הספריה הראשית של קבצי ה-PHP. בדר"כ לא שמים בו ערך.


engine = On
שימושי בעיקר עבור שרת Apache. מאפשר שימוש בהרצת קבצי PHP עבור virtualhosts שונים (בקובץ httpd.conf של Apache). רצוי שיהיה דלוק.


error_log = None
מקבל את שם הקובץ או ה-system log בו ישמרו השגיאות. אם לא משתמשים באפשרות של log_errors ניתן להשאיר ערך ריק.


log_errors = Off
קובע האם לשמור את השגיאות ב-Error Log של המערכת.


error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
קובע את רמת ההערות ש-PHP תתייחס אליהם. מידע על רמות ההערות תמצא בקובץ הקונפיגורציה.


file_uploads = On
מאפשר העלאת קבצים לשרת דרך HTTP. עובד עם upload_tmp_dir ו-upload_max_filesize.


upload_tmp_dir = "<directory>"
מקבל שם של ספריה שאליה יעלו הקבצים לשרת. הספריה חייבת להיות עם הרשאות כתיבה לכל משתמש. שנה ערך זה לספריה במערכת שלך, או צור ספריה חדשה לכך.


upload_max_filesize = 2M
מקבל את גודל הקובץ המקסימלי שניתן יהיה לעלות לשרת.


html_errors = Off
כאשר PHP מדפיסה הודעת שגיאה, אפשרות זו קובעת האם להשתמש בתגי HTML. במידה ומשתמשים אז נוצרים קישורים לדפי הסבר על השגיאה שארעה או על הפונקציה שגרמה לשגיאה. עובד עם docref_root ו-docref_ext.


docref_root = "http://www.php.net/manual/en/"
הספריה בה נמצאים דפי העזרה (יכול להיות ספריה מקומית או מחוץ לשרת). חייב להסתיים ב-'/'.


docref_ext = ".php"
הסיומת של דפי ההסבר. חייב להתחיל ב-'.'.


open_basedir = None
אם יש בו ערך אז הוא מגביל את פתיחת הקבצים על השרת רק לעצי הספריות הרשומות בו. בדר"כ משתמשים באפשרות זו עבור virtualhost. מקבל רשימה של ספריות מופרדים עם פסיקים או נקודה-פסיקים. אם אתה משתמש ב-PHP לשרת מקומי (localhost), כדאי פשוט להתעלם מן הכניסה הזו ולסמנה כהערה (הוסף ; לתחילת השורה).


variables_order = "EGPCS"
קובע את הסדר בה PHP מאתחלת משתנים גלובליים (כשהאפשרות register_globals פועלת). E=Enviorment, G=GET, P=POST, C=Cookies, S=Server. האותיות הימניות משכתבות את האותיות השמאליות במקרה של אותו שם משתנה.


ignore_user_abort = True
אם ערכו הוא False, אז PHP מפסיקה את הרצת הסקריפט כאשר המשתמש עוצר את העלאת הדף. רצוי מאוד לסיים את הסקריפט גם כאשר המשתמש עוצר באמצע, כדי שהתוכנית לא תעצר באמצע תהליך חשוב, שהפרעה בה תוכל להרוס בסיסי נתונים למשל.


implicit_flush = Off
אם דלוק אז הוא מנקה את ה-buffer של הפלט אחרי כל הוצאה של פלט, למשל דרך echo(), print() או בלוקים של HTML. רצוי לכבות את האפשרות הזו, ובעיקר משתמשים בה ב-debug. ניתן לנקות את ה-buffer בזמן ריצה עם הפונקציה flush().


include_path = "."
מגדיר רשימה של ספריות שבהם יש לחפש את הקבצים כאשר משתמשים ב-include() ו-require(). רשימת הספריות מופרדות עם '; ב-Windows, ועם ',' ב-Unix.


magic_quotes_gpc = On
קובע האם להוסיף backslash (\) אוטומטית לפני: " ' \ למשתנים שמגיעים דרך GPC (GET, POST, Cookies).


magic_quotes_runtime = Off
קובע האם להוסיף backslash (\) אוטומטית לפני: " ' \ למחרוזות שמוחזרות מרוב הפונקציות של שימוש בקבצים ובסיסי נתונים.


magic_quotes_sybase = Off
אם דלוק, אז כאשר משתמשים ב-magic quotes, לסימן ' יוסף ' במקום \ לפניו.


max_execution_time = 30
קובע את הזמן המקסימלי בשניות שמותר לסקריפט לרוץ. מונע מסקריפטים לתפוס זמן מעבד רב מדי על השרת.


memory_limit = 8M
קובע את גודל הזיכרון המקסימלי בבתים שמותר לסקריפט לתפוס בזמן ריצה. מונע מסקריפטים לתפוס זיכרון רב מדי על השרת.


precision = 14
קובע את רמת הדיוק של מספרים עם נקודה עשרונית (מספר ספרות אחרי הנקודה).


register_argc_argv = On
קובע האם ליצור את המשתנים argc ו-argv בתוך המשתנה הגלובלי $_SERVER שיחזיקו מידע על משתנים של GET. בדר"כ לא נוהגים להשתמש במשתנים אלו, וניתן לכבות אותם להגביר קצת יותר את היעילות של PHP.


post_max_size = 4M
גודל מקסימלי בבתים ש-PHP תהיה מוכנה לקבל דרך מתודת POST. גודל זה כולל בתוכו גודל של קבצים, ולכן שים לב שערך זה יהיה גדול מ-upload_max_filesize. כמו-כן שים לב שערך זה יהיה קטן מ-memory_limit.


register_globals = On
קובע האם ליצור משתנים גלובליים מ-EGPCS (Enviorment, GET, POST, Cookie, Server).
אם ערך זה מופעל, אז למשל: ה-URL http://localhost/test.php?id=036 ייצור משתנה גלובלי $id. והמשתנה $PHP_SELF יווצר מהמשתנה $_SERVER["PHP_SELF"].
עד גרסה PHP4.2.0 ערך זה היה אמת כברירת מחדל, אך בגרסאות החדשות ערך זה מאותחל כשקר. יש יתרונות ברורים לכבות את האפשרות הזו, בעיקר מסיבות אבטחה ומניעה של שינוי משתנים גלובליים בתוכנית. כשאפשרות זו לא פועלת, אז הגישה למשתני EGPCS נעשית ע"י המשתנים הגלובליים המתאימים (למשל: $_GET, $_SERVER וכו').


track_errors = On
אם דלוק, אז PHP שומרת את הודעת השגיאה האחרונה במשתנה הגלובלי $php_errormsg.


user_dir = None
מקבל את שם הספריה שממנה יש לפתוח ספריות המשתמשים כשמשתמשים ב-/~username. בדר"כ לשימוש עבור מערכות Unix רבי משתמשים.


enable_dl = True
מאפשר שימוש בפונקציה dl() לטעינת extensions נוספים ל-PHP. הפונקציה הזו לא עובדת בשרתים שהם multithreaded, כגון IIS ו-Zeus, ויש לכבות אפשרות זו עבור שרתים אלו. למעשה, אפשרות זו עובדת בצורה הכי טובה עבור Apache Module.


extension_dir = "<directory>"
הספריה בה PHP מחפשת את ה-extensions שטוענים.


extension = "<extension-file>"
קובץ ה-extension ש-PHP טוענת כאשר היא מתחילה. ב-Unix, הקבצים נגמרים בסיומת '.so', וב-Windows בסיומת '.dll'.


browscap = "browscap.ini"
מקבל את שם הקובץ שמגדיר ל-PHP את יכולות הדפדפנים. הוסף לערך גם את הדרך לקובץ browscap.ini.


Session Options

session.save_handler = files
צורת השמירה של ה-sessions.


session.save_path = <directory>
הספריה בה שומרים את קבצי ה-sessions. יש לדאוג להרשאות כתיבה לכל המשתמשים.


session.use_cookies = 1
האם להשתמש בעוגיות כדי לשמור את מספר הזיהוי של ה-session. לא כל הדפדפנים תומכים בעוגיות, אך אופציה זו בטיחותית יותר מהעברת מספר הזיהוי של ה-session דרך ה-URL.


session.name = PHPSESSID
משמש כשם לעוגיה (אם משתמשים) או למשתנה שמעביר את מספר הזיהוי של ה-session.


session.auto_start = 0
מאפשר לפתוח session באופן אוטומטי בכל הרצת סקריפט. רצוי לכבות אפשרות זו, כדי ש-session יתחיל רק כאשר מבקשים אותו (עם session_start()).


session.cookie_lifetime = 0
אורך החיים של העוגיה בשניות בה נשמר מספר הזיהוי של ה-session. זמן 0 פרושו עד שהדפדפן נסגר.


session.cookie_path = /
עץ הספריה בו העוגיה של ה-session תקפה.


session.cookie_domain =
ה-domain בו העוגיה של ה-session תקפה.


session.serialize_handler = php
האחראי על שמירת הנתונים בקובץ ה-session.


session.gc_probability = 1
הסיכוי (בין 0 ל-1) שרוטינת מחיקת קבצי ה-session הישנים (garabage collection) תופעל בכל התחלה של session.


session.gc_maxlifetime = 1440
הזמן בשניות שקבצי ה-session תקפים. הזמן נמדד מה-access time האחרון לקובץ ה-session, או מה-creation time של קובץ ה-session במידה ומערכת הקבצים לא תומכת ב-access time.


session.referer_check =
מחרוזת לבדיקה ב-HTTP Referer, שאם לא נמצאת אז היא תסמן את עוגיית ה-session כלא תקפה. בדר"כ לא שמים ערך בכניסה זה.


session.entropy_file =
מקבל קובץ חיצוני שמוציא פלט, כדי שישמש ביצירת מספר זיהוי רנדומלי ל-session, למשל: /dev/random שמצוי ברוב מערכות Unix. בדר"כ לא משתמשים באפשרות זו ונותנים ל-PHP ליצור מספר רנדומלי באופן אוטומטי.


session.entropy_length =
מספר הבתים שייקראו מתוך הפלט של הקובץ המצויין ב-session.entropy_file.


session.cache_limiter = nocache
מציין את קביעת ה-cache בדפים שמשתמשים ב-sessions. יכול להיות: none/nocache/private/private_no_expire/public.


session.cache_expire = 180
הזמן בדקות בו הדף שמשתמש ב-cache יהיה תקף. אין לערך זה השפעה על none או nocache.


session.use_trans_sid = 0
קובע האם להעביר את מספר הזיהוי של ה-session דרך ה-URL. אופציה זו לא ממש בטיחותית, אך לפעמים אין ברירה וחייבים להשתמש בה, כי לא כל הדפדפנים תומכים בעוגיות.


MySQL Options

mysql.allow_persistent = On
מאפשר לשמור את הקישור ל-MySQL גם אחרי שהרצת הסקריפט הסתיימה. שמירת הקישור לא יוצרת בעיות אבטחה בבסיסי נתונים, אך היא מייעלת את PHP. אפשרות זו לא משפיעה על CGI module PHP.


mysql.max_persistent = 1
מספר מקסימלי של קישורים שמורים ל-MySQL לכל תהליך בשרת.


mysql.max_links = 1
מספר מקסימלי של קישורים (שמורים ורגילים) ל-MySQL בכל תהליך.


mysql.default_port =
ברירת המחדל של ה-TCP port שמשמש לקישור אל MySQL.


mysql.default_socket =
ברירת המחדל של ה-socket שמשמש לקישור אל MySQL.


mysql.default_host =
ברירת המחדל של ה-host שמשמש לקישור אל MySQL.


mysql.default_user =
ברירת המחדל של שם המשתמש שמשמש לקישור אל MySQL. רצוי לא לשים בו ערך משיקולי אבטחה.


mysql.default_password =
ברירת המחדל של הססמא שמשמשת לקישור אל MySQL. רצוי לא לשים בו ערך משיקולי אבטחה.תגובות בנושא

i have more probelm 03-12-02 10:02
 נועם
#88

אני משתמש ב WIN XP PRO איזה קובץ אני צריך לשנות שם בדיוק? או אתה יכול לשלוח לי את הקובץ עם ההגדרות מחשב שלי?

קובץ ה-ini של PHP 03-12-02 11:02
 אלי חן (מנהל)
#91

הקונפיגורציה של PHP נעשית במלואה דרך הקובץ php.ini של PHP. בדר"כ קובץ זה יימצא באחד ה-path-ים הבאים:
c:\winnt\system32\php.ini
c:\winnt\php.ini
c:\windows\system\php.ini
c:\windows\php.ini

הפונקציה ()phpinfo מראה היכן בדיוק נמצא קובץ ה-ini של PHP.

ב-MYSQL 04-12-02 22:01
 ערן אסולין
#135

קודם כל שאלה שלי אם זה דאטהבייס?
ועוד שאלה: מאיפה אני יודע איך להעריך את מה שרשום?
כמו:mysql.default_host =

קונפיגורציה של MySQL 05-12-02 00:00
 אלי חן (מנהל)
#143

כן, MySQL הוא דטהבייס, ונחשב למאוד חזק ויציב.
כשלא רשום אף ערך בקונפיגורציה, אז כדאי להשאיר אותו ריק. בנוסף, בקובץ הקונפיגורציה של PHP מופיעים הסברים על כל כניסה וערך - שווה לקרוא לפני שמשנים.

שאלה 06-12-02 07:00
 [ללא שם]
#221

אני יכול להעלות את הדברים שאני עושה ב-php לשרת שתומך ב-php ואז לא יהיה צורך להתקין php על המחשב שלי?

תגובה: שאלה 06-12-02 07:02
 אלי חן (מנהל)
#222

אתה יכול להעלות את הסקריפטים שלך לשרת PHP ואז להריץ אותם על השרת שלהם. אתה צריך להתקין PHP על המחשב שלך אם אתה רוצה להריץ את הסקריפטים שלך על המחשב שלך.

שרת ליקוס? 08-12-02 06:02
 יקיר סיטבון
#355

האם ניתן לקנפג גם את ה-PHP שיש לי בשרת ליקוס???
יקיר.

קינפוג PHP בזמן ריצה 08-12-02 07:00
 אלי חן (מנהל)
#357

בשרת כללי כדוגמת לייקוס לא תוכל לקנפג את PHP בצורה ישירה דרך הקובץ php.ini כי אין לך הרשאת כתיבה אליו (אולי גם לא גישה אפילו).
אבל ניתן לקנפג את PHP בצורה עקיפה:
דרך אחת היא בזמן ריצה באמצעות שימוש בפונקציה ini_set.
דרך שניה היא דרך אפצ'י. אם יש לך הרשאות להשתמש בקובץ .htaccess של אפצ'י (בדר"כ יש), תוכל להשתמש בהוראה הבאה:
php_value <ini_variable> VALUE

סוג אחר של שרת 09-12-02 06:01
 EZ
#430

היי יש לי שרת שקיבלתי חינם מבזקינט, וככל הנראה הוא לא תומך בphp.
איך אני מתקין שם php? הכי אני לא צריך להתקין על המחשב שלי.. או שכן? ואיך אני מתקין את הphp שם?

שרת של בזקינט 09-12-02 10:02
 אלי חן (מנהל)
#436

אם זה שרת חיצוני, אינך יכול להתקין עליו PHP בעצמך.. שאל את בזקינט אם השרת שלהם תומך ב-PHP, ואם לא אז בקש מהם שיתקינו תמיכה ב-PHP או שתעבור לשרת אחר שכן תומך ב-PHP.

עדיין בהתחלה.... 31-10-02 23:02
 שימי
#533

אני רוצה להתקין PHP על המחשב שלי כדי שאוכל ללמוד את השפה. אין לי שום עניין להעלות אותם לשרת זה או אחר (בנתיים..).
אני משתמש ב WIN XP ורק רוצה לדעת איך להתקין בפשטות כדי שאוכל סוף סוף ללמוד. ניסתי דרך האתר ולא כל כך הבנתי למה אני צריך להסתבך עם IIS או אפאצ'י.. (שדרך אגב, לא מצאתי בכלל את מה שמדברים עליו בהתקנה שם...)
נו, ברור שטעיתי, השאלה איפה ומה עושים עכשיו...

תודה!!!

IIS ו-Apache 01-11-02 05:01
 אלי חן (מנהל)
#538

שני אלה הם בעצם תוכנות שרתי אינטרנט. PHP היא שפת סקריפטים שעיקר ייעודה הוא בשרת האינטרנט.. כדי ליצור דפי אינטרנט דינמיים צריך את PHP, ובכדי לשלוח את התוכן של דפי האינטרנט צריך תוכנת שרת אינטרנט (כדוגמת העיקריים שהם IIS ו-Apache, אך אפשר לקחת גם אחרים).
PHP תעבוד גם ללא תוכנת שרת אינטרנט, אך זה יהיה כמו מנוע תקין של מכונית שלא מורכב בתוך רכב.

איפה אפשר להשיג IIS? 01-11-02 16:01
 גל
#564

שלום, אני מתחיל בphp ואין לי כוח להעלות את הקבצים שלי לליקוס, אז אני רוצה לדעת, איפה אני משיג IIS? יש לי את הדיסק של Win XP HM האם אני יכול להשיג את זה משם איכשהו, ואם לא, מאיפה?

איפה אפשר להשיג IIS? 01-11-02 19:01
 אלי חן (מנהל)
#573

אני כמעט בטוח שבכל דיסק התקנה של ווינדוס יש גם IIS. לפחות בדיסק התקנה של ווינדוס 2000 אני יודע שיש את זה. אם אין לך בדיסק, אז תוכל להשיג מאתר מייקרוסופט, אבל שם זה בטח יעלה לך כסף כמו תמיד אצלם.. אולי תשקול את אפצ'י? גם בחינם וגם יותר טוב..

למה לא? 01-11-02 20:01
 גל
#576

טוב... אין לי מאיפה להשיג IIS, אז אני ילך על Apache. אבל יש לי שאלה: האם קל להתקין אותו? ואיפה אפשר למצוא מדריך להתקנת Apache? ואחרונה, מאיפה מורידים?

תודה!! 01-11-02 21:02
 גל
#582

תודה רבה! הורדתי והשרת הזה מפעיל perl, ואני לומד את זה אז תודה, עכשיו, הורדתי php ואני לא מוצא את הקובץ php4ts.dll... רק כמה קבצים כמו php4ts.dsp, php4ts.dsw וכאלה... אין dll, אז מישהו יכול לעזור לי?

הורדת חבילה בינארית 01-11-02 23:00
 אלי חן (מנהל)
#585

מה שהורדת זו החבילה של הקוד הפתוח של PHP כדי לקמפל. אבל לא את זה אתה צריך, אלא תוריד את החבילה הבינארית של PHP, שם תמצא את הקבצים הדרושים.. בהצלחה.

לראות דפי php 03-12-03 08:01
 הילה
#753

קיבלתי בזיפ דפי אתר אשר נבנה ב php
כדי שאוכל להוסיף גרפיקה ולעשות שינויים קלים.
אני פתחתי את הזיפ אך לצערי איני מצליחה לראות את הדפים כאשר אני מנסה לפתוח אותם דרך Dreamweaver
האם עלי לעשות משהו מיוחד?

PHP ב DreamWeaver 03-12-03 12:00
 אלי חן (מנהל)
#757

PHP זה לא כמו דפי HTML, אלא זה סקריפט שצריך להריץ (כמו ASP ו Perl).. כדי להריץ PHP ב DreamWeaver נראה לי שיש להגדיר את ה parser של PHP בתוכנה. (אני לא ממש מתמצא ב DreamWeaver).

מה זו השגיאה הזו ? 04-12-03 11:01
 דודו אפללו
#828

PHP has encountered an Access Violation at 018B5DF7

ההגדרות 04-12-03 19:01
 [ללא שם]
#842

האם ההגדרות הנ"ל מתאימות גם להגדרת שרת PHP שלא ישמש כשרת איכסון אלא רק כדי לבדוק אם הקובץ עובד?

PHPTriad 04-12-03 19:02
 שגיא
#843

PHPTriad
רגיל זה עובד אבל עם הmysql יש בעיה

Access Violation 04-12-03 20:02
 אלי חן (מנהל)
#845

זה באג ב PHP... נסה להתקין גרסה חדשה יותר של PHP, או אולי להריץ את PHP כמודול אחר (CGI, Apache, ISAPI וכו')..

ההגדרות 04-12-03 20:02
 אלי חן (מנהל)
#848

ההגדרות הללו הם הגדרות לקינפוג PHP.. משתמשים בהם גם עבור שרתי אחסון וגם עבור שרתים ביתיים לבדיקות.. תקנפג את PHP בצורה הנוחה לך..

מזה התקנת php 06-12-03 07:01
 מיכאל
#900

אני מבין שיש להוריד קובץ zip של php ולפתוח
ללא רישום של dll .אז מה הכוונה בלהתקין

בנוסף שרת ה appache עובד ללא php כלומר בכתובת
בדפדפן 127.0.0.1 אני רואה את דף הפתיחה
אבל אם יהיה קובץ עם סיומת php הוא לא יבצע את
הפונקציה אלא יציג את תוכן קוד המקור

מה זה התקנת PHP? 06-12-03 09:02
 אלי חן (מנהל)
#909

החבילה הבינארית של PHP בווינדוס מכילה קבצי dll של PHP.. הכוונה בהתקנת PHP היא לקנפג ("ליידע") את השרת שלך כיצד להתמודד עם קבצי PHP (ראה את הסברי ההתקנה בפרק זה)..
העניין שהצגת שרואים את קוד המקור ולא את הפלט של הסקריפט, מעידה כי PHP לא מותקנת/מקונפגת כראוי בשרת.

הודעת שגיאה 01-11-03 16:01
 אבי דגן
#1257

אחרי ההתקנה - אני מנסה להפעיל כמה פונקציות של PHP על מסד הנתונים שלי ב MYSQL וקופצתה הודעה הבאה:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:program filesmysqleasyphp1-7wwwreportslogin.php on line 21
enter

מה עושים ?? מה חסר לי שאני צריך להוסיף ?

EasyPHP 02-11-03 04:01
 לירן
#1286

תוכנה ענקית!!! מכילה גם Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin הכל בממשק אחד וממש נוח.
שווה לנסות...

הפעלת phpmyadmin 01-12-04 20:02
 אהוד
#1407

לאחר התקנת PHP + MYSQL והעתקת כל קבצי ה phpmyadmin לתיקייה בשרת, בגישה ל phpmyadmin אני מקבל שגיאה שאומרת:
cannot load mysql extension,
please check PHP Configuration
בבדיקת הספרות הנלווית אני מוצא כי הבעיה כנראה בקובץ חסר בשם php_mysql.dll. מאיפה אני יכול להוריד את הקובץ (אקסטנשיין) הזה (אולי עם עוד קבצי DLL נוספים שניתנים להתקנה)?
תודה.

תצורה לעברית 03-11-04 04:01
 ננו קלמנוביץ
#1960

האם נידרש לשנות פרמטר כל שהוא ב- PHP.INI או בקובץ אחר בשרת על מנת לקבל עברית בצורה אוטומטית בדפדפן?
המערכת היא NOVELL+Apache2+PHP4.x
ב- Apache2 שיניתי ל-iso-8859-8-i ודפי HTML מוצגים נכון בצורה אוטומטית.
הנני מכין דפים עם Dreamweaver 8. דפי ה- HTML מוצגים נכון ואילו ה-PHP רק לאחר שינויים בדפדפן:
View > Encoding

בעיה בתג PHP המקוצר 08-12-06 00:01
 משה אביגור
#2705

שיניתי את short_open_tag ל- ON, ועדיין רק התג הארוך יותר עובד לי.
מה אני צריך לעשות?
תודה מראש.

אין לי על השרת PHP.INI 02-12-07 03:01
 אוראל אלימלך
#2748

שיגעתי את בעל החברה ואת החווה של 012, העברנו מPHP 5.2 לPHP 4.7 ועדיין אנחנו לא מוצאים את PHP.INI, ניסיתי להירשם לפורום אבל זה לא הולך לי כי יש בעיה עם הודעת האישור. אני לא אאריך במילים כי מ-2 בלילה אני יושב על זה ואני מת מעייפות.

פרטי PHP: http://sec4u.info/phpinfo.php
השגיאה המוכרת: http://sec4u.info/wp-admin/install.php
הבעיה: אין לי קובץ הגדרות PHP.INI, אילו נתונים אני צריך להזין והיכן?

תודה.

יש לי שאלה קטנה . 02-12-09 18:01
 אלן ברלין
#2828

התקנתי WAMPSERVER וכו' , עובר לי הPHP וכל זה .
אבל יש לי שתי שלות ואחת מהם בעיה .
1)למה לא עובד לי ה-PHPMYADMIN , זה מראה לי שגיאה .
2)איך אני מתחבר ל-MYSQL ? .
אני לא ממש יודע איפה לשאול את זה אבל אני יחפש ואולי ישאל באמת במקום הרצוי .
המשך יום נעים .


לדף הקודםהתקנה על Unix/Linux-Apache -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף