אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  פונקציות  >>  שם פונקציה משתנה

שם פונקציה משתנה

PHP תומכת בשמות פונקציות משתנות. ניתן ליצור משתנה אשר יחזיק בתוכו את שם הפונקציה, ולקרוא לפונקציה מסויימת לפי ערכו של המשתנה הזה.

<?php
  function funcA()
  {
     echo "I'm function A.<BR>\n";
  }
  function funcD($num)
  {
     echo "I'm function D. My argument is <B>$num</B>.<BR>\n";
  }
  
  $fname='funcA';
  $fname();
/*קורא לפונקציה funcA().*/

  $fname='funcD';
  $fname(12);
/*קורא לפונקציה funcD() עם הפרמטר 12.*/

?>

ניתן להשתמש בצורה כזו במרבית הפונקציות ב-PHP, אך לא ניתן להשתמש כך עם פונקציות הבנייה שלה (כגון: echo(), isset(), include()), ואילו פונקציית הבנייה היחידה שניתן להשתמש בה בצורה כזו היא print(). זהו ההבדל המשמעותי בין פונקציות לפונקציות בנייה.


תגובות בנושא

שאלה 09-12-02 04:01
 [ללא שם]
#425

מהן פונקציות בנייה?

פונקציית בנייה 09-12-02 05:00
 אלי חן (מנהל)
#427

פונקציית בנייה נקראית גם פונקציית בנאי או בנאי.. והיא בשימוש במחלקות.
תמשיך ותקרא את החלק של מחלקות ואובייקטים, מוסבר על זה שם.

פונקציית בנייה 05-12-06 23:01
 יבגניה אלקינד
#2681

שלום,
מהי פונקציית בניה?


לדף הקודםהחזרת ערך -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- בחן את עצמךלדף הבא