אתה נמצא כאן מדריכים  >>  המלצות ספרים - DOM-XML  >>  תכנון קובץ ה-XML

תכנון קובץ ה-XML

התוכנית שאנו ניצור ב-PHP תייצר קובץ XML שתייצא מידע אודות ספרים מומלצים שמישהו דיווח עליהם. התוכנית השניה שניצור תקרא את קובץ ה-XML הנ"ל ותנתח את המידע בו, ולאחר מכן תדפיס את המידע למסך בצורה שנבחר. המידע שנרצה לייצא בקובץ ה-XML יהיה מידע על המדווח ועל הספרים שהוא ממליץ עליו.

המידע שנרצה לייצא על המדווח יהיה רק שמו. לכן ניצור תג בשם <REPORTER> שיכיל את שם המדווח:

<REPORTER>name of the reporter</REPORTER>

המידע שנרצה לייצא על כל ספר שעליו הוא ממליץ יהיה: שם הספר, שם הסופר, ז'אנר, מספר עמודים ותקציר. לכן ניצור תג <BOOK> שיכיל ילדים (nodes) עם המידע הנ"ל:

<BOOK>
   <NAME>name of the book</NAME>
   <AUTHOR>name of the author</AUTHOR>
   <TYPE>type of book</TYPE>
   <PAGES>number of pages</PAGES>
   <SUMMARY>short summary of the book</SUMMARY>
</BOOK>

את רשימת הספרים המומלצים נרצה לקבץ ולסדר לפי מפתח כלשהו שנקבע. המפתח יכול להיות כל אחד מנתוני הספר פרט לתקציר. לשם כך את רשימת הספרים (תגי <BOOK>) עם ערך מפתח זהה נשרשר תחת תג <GROUP> שתגדיר לנו קבוצת ספרים עם מכנה משותף (לפי מפתח הקיבוץ). את הקבוצות של ערכי המפתח נשרשר מתחת לתג <GROUPBY> שתגדיר לנו את המפתח לפיו הרשימה מקובצת ומסודרת. המבנה ייראה בערך כך:

<GROUPBY key="groupby_key"
/*הגדרת המפתח לפיו אנו מקבצים ומסדרים
את רשימת הספרים.
*/
>
   <GROUP value="group_value_1"
/*ערך המפתח של הקבוצה הראשונה...*/
>
      <BOOK>
         ...
      </BOOK>
      <BOOK>
         ...
      </BOOK>
   </GROUP>
   <GROUP value="group_value_2"
/*ערך המפתח של הקבוצה השניה...*/
>
      <BOOK>
         ...
      </BOOK>
   </GROUP>
</GROUPBY>

בקבצי XML חייב להיות תמיד תג שורש אחד! לכן את המידע של רשימת הספרים והמדווח נשרשר תחת תג שורש שנקרא לו <RECOMMENDS>.

<RECOMMENDS>
   <REPORTER>...</REPORTER>
   <GROUPBY key="groupby_key">
      ...
   </GROUPBY>
</RECOMMENDS>

ניתן היה גם לקבוע קובץ DTD על המבנה הזה, אך לצורך הפשטות של המדריך לא נעשה זאת.


תגובות בנושא


לדף הקודםשפת XML -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- יצירת קובץ ה-XMLלדף הבא