אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  העברת נתונים ל-PHP  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: העברת נתונים ל-PHP

שאלות

1)
שאלות 1-3 מתייחסות לקוד הבא:
<?php
  if (isset($_GET["url"]))
     header("Location: ".urldecode($_GET["url"]));
  else
  {
   ?>
   <FORM action="
<?= $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>" method="GET">
      URL: <INPUT type="TEXT" name="url"><BR>
      <INPUT type="SUBMIT" value="Load Page">
   </FORM>
   
<?php
  }
?>

התוכנית תדפיס טופס. מה יקרה אם לא אכניס כלום לשורת הטקסט ואשלח את הטופס?
1.
2.
3.
4.
2)
מה יקרה אם אעלה את הדף url.php?url=index.html ?
1.
2.
3.
4.
3)
מה היה קורה אילו הייתי משנה את מתודת השליחה של הטופס מ-GET ל-POST?
1.
2.
3.
4.
4)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?php
  if (isset($_COOKIE["visits"]))
  {
     setcookie("visits",$_COOKIE["visits"],time()+172800);
     echo "You have visited this page ".$_COOKIE["visits"]." times.";
  }
  else
  {
     setcookie("visits",1,time()+172800);
     echo "This is your first visit in this page.";
  }
?>
באילו מקרים התוכנית תיצור עוגיות, ומתי העוגיות יצאו מתוקף?
1.
2.
3.
4.
רמז
5)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?php
  session_start();
  if (isset($_SESSION["visits"]))
  {
     $_SESSION["visits"]++;
     echo "You have visited this page ".$_SESSION["visits"]." times.";
  }
  else
  {
     echo "This is your first visit in this page.";
     $_SESSION["visits"]=1;
  }
?>
האם ה-session יתעדכן בכל כניסה לדף?
1.
2.
3.
4.
6)
מה ההבדל בין התוכנית בשאלה 4 לבין התוכנית בשאלה 5?
1.
2.
3.
4.
רמז

לדף הקודםשימוש ב-session -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- מחלקות ואובייקטיםלדף הבא