אתה נמצא כאן מדריכים  >>  יצירת תבניות - templates  >>  תכנון התבנית

תכנון התבנית

אחת המטרות החשובות בשימוש בתבניות (templates) היא עיצוב מראה אחיד לקבוצה של דפים. לפני שניגשים לכתוב את קוד התבנית רצוי לעצור ולחשוב מעט. לחשוב על סוגי התכנים של הדפים שיוצגו בתבנית, לחשוב על איך יראו הדפים בכלליות (מה יהיה בחלק העליון, בחלק התחתון, מימין ומשמאל), ולחשוב על מבנה העץ של הדפים בתבנית ועל הנגישות אליהם.

במדריך זה אנו נביא כדוגמא תבנית מאוד מאוד פשוטה, ונלמד כיצד אפשר לסדר את דפי התוכן ולדפדף ביניהם באמצעות קישורים לדף הבא ולדף הקודם. נעצב את התבנית הזו בצורה פשוטה כשאנו משאירים מקום לרצועה העליונה, התחתונה, הימנית והשמאלית. מעל הרצועה התחתונה הכנסנו רצועה נוספת צרה שתחולק ל-3: בצד ימין יהיה קישור לדף הקודם, בצד שמאל יהיה קישור לדף הבא, ובאמצע יהיה קישור לדף הראשון במערכת. באמצע הדף נכניס את התוכן של הדף הנוכחי. את הרצועות הסטטיות נצבע באפור, את רצועת הקישורים נצבע בסגול, ואת המרכז נצבע בצהוב. בסופו של דבר המראה של התבנית יהיה בסגנון הבא:

המראה הכללי של הדפים במערכת:

כעת נתכנן את מבנה העץ של הדפים במערכת ואת הנגישות אליהם. בתבנית זו נרצה לפתוח עם דף מסויים, דף ראשי, וממנו לדפדף קדימה ואחורה כמו בדפי ספר. על-כן ניצור בסיס נתונים עם טבלה שתכיל מידע אודות דפי התוכן של המערכת. לכל דף במערכת ניתן כותרת משלו. בכדי לפשט את הדפדוף, ניתן לכל דף במערכת מספר זיהוי ייחודי משל עצמו. כדי לדעת היכן נמצא הקובץ של דף התוכן על השרת, נוסיף מידע גם לגבי מיקום קובץ התוכן. ובכדי לדעת מה הדף הבא והדף הקודם מכל דף שהוא, נוסיף גם מידע על מספר הזיהוי של הדף הבא ומספר הזיהוי של הדף הקודם. בסופו של דבר, נבנה את הטבלה הבאה:

שדה הגדרה תיאור
p_id int(5) unsigned zerofill auto_increment PRIMARY מספר זיהוי ייחודי של דף התוכן.
path blob המיקום של הקובץ על השרת.
title varchar(25) הכותרת של דף התוכן.
p_prev int(5) unsigned zerofill default '00000' מספר הזיהוי של הדף הקודם.
p_next int(5) unsigned zerofill default '00000' מספר הזיהוי של הדף הבא.

נקבע לנו מספר כללים עבור עץ הדפים במערכת, שנשתמש בהם מאוחר יותר:

  1. מספר הזיהוי של הדף הראשי חייב להיות 00001.
  2. אין להשתמש במספר הזיהוי 00000 עבור דף תוכן כלשהו.
  3. כדי לציין כי לדף כלשהו אין דף שבא לפניו, נשים את הערך 00000 ב-p_prev. (ניתן להשתמש גם ב-NULL).
  4. כדי לציין כי לדף כלשהו אין דף שבא אחריו, נשים את הערך 00000 ב-p_next. (ניתן להשתמש גם ב-NULL).
  5. את מספר הזיהוי של הדף נעביר למערכת ה-template דרך ה-URL.


תגובות בנושא


לדף הקודםהורדה -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- הגדרת פונקציות חיוניות לתבניתלדף הבא