אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  פונקציות  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: פונקציות

שאלות

1)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  function func($num)
  {
     if ($num<=0)
        return $num;
     return $num+func($num-1);
  }
  echo func(4);
?>
מה עושה הפונקציה func()? ומה יהיה הפלט?
1.
2.
3.
4.
רמז
2)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  function A(&$var)
  {
     $var=10;
  }
  function B($var)
  {
     return A($var);
  }
  $var=1;
  $var=B($var);
?>
מה יהיה ערכו של $var?
1.
2.
3.
4.
רמז
3)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  function func($var1,$var2="val2",$var3="val3")
  {
     if ($var1)
        return $var2;
     return $var3;
  }
  func(true,null);
  func();
?>
מה הטעות בקוד זה?
1.
2.
3.
4.
4)
מה יהיה הפלט של הקוד הבא?
<?
  function Choice($a,$b="yes",$c="no")
  {
     if ($a>0)
        return $b;
     if ($a<0)
        return $c;
     return $a;
  }
  echo Choice(0.15,"NO");
?>
1.
2.
3.
4.

לדף הקודםשם פונקציה משתנה -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- העברת נתונים ל-PHPלדף הבא