אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  אופרטורים  >>  אופרטורי השוואה

אופרטורי השוואה

אופרטורי השוואה מאפשרים להשוות בין ביטויים שונים, ומחזירים ערכי אמת ושקר.

דוגמא שם הסבר
$a == $b שווה - equal אמת אם $a שווה בערכו ל-$b
$a === $b זהה - identical אמת אם $a שווה בערכו ל-$b וגם הם מאותו הסוג
$a != $b
$a <> $b
שונה - not equal אמת אם $a שונה בערכו מ-$b
$a !== $b לא זהה - not identical אמת אם $a שונה בערכו מ-$b או שהם לא מאותו הסוג
$a < $b קטן מ - less than אמת אם $a קטן בערכו מ-$b
$a > $b גדול מ - greater than אמת אם $a גדול בערכו מ-$b
$a <= $b קטן או שווה - less or equal אמת אם $a קטן או שווה בערכו ל-$b
$a >= $b גדול או שווה - greater or equal אמת אם $a גדול או שווה בערכו ל-$b

ישנו אופרטור תנאי שנראה כך: "(cond) ? (expr1) : (expr2);". אופרטור זה מחזיר (ומבצע) את expr1 במידה ו-cond הוא אמת, ומחזיר (ומבצע) את expr2 במידה ו-cond הוא שקר.

<?php
  $a=-2;
  echo "variable \$a=$a and is ".(($a>=0)
/*התנאי של האופרטור.
מחזיר אמת במידה ו-$a גדול או שווה ל-0.
*/
?'POSITIVE OR ZERO'
/*הערך המוחזר במקרה של תנאי אמת.*/
:'NEGATIVE'
/*הערך המוחזר במקרה של תנאי שקר.*/
);
?>


תגובות בנושא

=== 01-11-03 06:01
 ניר
#1225

הכוונה ב"מאותו סוג" באופרטור === היא שזה אותו סקלר ?

אותו סוג 01-11-03 03:00
 אלי חן (מנהל)
#1234

האופרטור == בודק שוויון ערכים (מבצע המרות מערך לערך במידה והם מסוגי נתונים שונים).
האופרטור === בודק שוויון ערכים ושוויון סוגי נתונים (לא מתבעת המרה).

למשל:
10 == "10" יחזיר TRUE (אם נעשה המרה ממספר שלם למחרוזת או ההיפך, נקבל את אותו הערך).
10 === "10" יחזיר FALSE (סוגי הנתונים המושווים הם שונים: מספר שלם לעומת מחרוזת).

כל הכבוד 09-12-04 08:01
 מושה יצחקי
#1808

מובן מאוד ...
באמת אתר טוב !


לדף הקודםאופרטורים על ביטים -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- שליטה בטעויותלדף הבא