אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  אופרטורים  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: אופרטורים

שאלות

1)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  @include "non_exist_file" or die("INCLUSION FAILURE: $php_errormsg");
?>
האם תודפס הודעת שגיאה כלשהי? ואם כן, האם תודפס גם הודעת המערכת $php_errormsg?
1.
2.
3.
4.
רמז
2)
האם בהשמה לפי מצביע (assignment by reference) שינוי של אחד המשתנים משפיע על האחר? (לדוגמא:$b=&$a)
1.
2.
3.
4.
3)
לאיזה ביטוי מהבאים, הביטוי "$a*=$b" שקול?
1.
2.
3.
4.
4)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $a="7";
  $b=++$a;
  $c=($b===8.0)?1:-1;
?>
מה יהיה ערכו של $c?
1.
2.
3.
4.
רמז
5)
מהו ערכו של הביטוי "3+3*3"?
1.
2.
3.
4.

לדף הקודםאופרטורים על מחרוזות -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- מבני בקרהלדף הבא