אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  מבני בקרה  >>  הפסקת לולאה - break

הפסקת לולאה - break

לפעמים נרצה להפסיק לולאה באמצע האיטרציה. זאת עושים ע"י הפקודה break, שמפסיקה את הלולאות while, do...while, for, foreach ומבנה switch.
ניתן גם לרשום ארגומנט אחרי ה-break שמציין כמה לולאות לצאת (ערך ברירת המחדל הוא 1).

הדוגמא הבאה מדפיסה את המספרים מ-1 עד 3 (לא כולל את 3):

<?php
  for ($i=1;$i<=5;$i++)
  {
     if ($i==3)
     {
        echo "STOP!";
        break 1;
/*מפסיק לולאה אחת.
אפשר היה לרשום גם ללא הארגומנט.
*/

     }
     echo "$i ";
  }
?>


תגובות בנושא

שאלה בנוגע לפלט 02-11-01 08:01
 אפרת
#19

כאשר i = 3 מודפס !stop אך בגלל פקודת break יש קפיצה על איטרציה אחת כלומר אם היו עוד פקודות (כאשר i=3) הן לא היו מתבצעות אך ערך ה i הוא 4 כלומר יש צורך בהדפסת 4 ו 5 (כי יש עוד פקודת echo אחרי ה if)

תשובה בנוגע לפלט 02-11-01 09:01
 אלי חן (אדמין)
#20

פקודת break לא מדלגת על איטרציה, אלא מפסיקה ממש את הלולאה ברגע שנקראה. לכן, כאשר i=3 מודפס !STOP ואחר-כך יש break, וזה גורם ללולאה לעצור, ואין אחרי זה עוד איטרציות, ולכן לא מודפס הפלט של 4 ו-5.
שימו לב להבדל בין הפקודות break ו-continue.

המשך הלולאה 05-12-13 04:01
 ישראל קלוסקה
#2903

איך אני יכול להמשיך את הלולאה מאיפה שהיא הפסיקה כלומר שתמשיך אחרי זה מ ..4 3


לדף הקודםלולאת foreach -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- המשכת לולאה - continueלדף הבא