אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  שימוש ב-MySQL  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: שימוש ב-MySQL

שאלות

1)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $sql_con=@mysql_connect("localhost","","");
  @mysql_select_db("DB_1");
  $result=@mysql_db_query("DB_2","SELECT * FROM products");
?>
על איזה בסיס נתונים מריצים את השאילתא?
1.
2.
3.
4.
רמז
2)
כיצד ניתן לדעת כאשר הפעולה האחרונה עם בסיס הנתונים נכשלה?
1.
2.
3.
4.
רמז
3)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $result=@mysql_query("SELECT * FROM products WHERE price>100");
  while ($row=mysql_fetch_array())
  {
     foreach ($row as $key=>$val)
        echo "<B>$key</B>: $val<BR>";
     echo "<HR>\n";
  }
?>
מה יהיה הפלט? ואיך יראה?
1.
2.
3.
4.
4)
פתחנו קישור ל-MySQL עם הפונקציה mysql_connect(). מתי ייסגר הקישור?
1.
2.
3.
4.
5)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $result=@mysql_query("SELECT product_name,price FROM products");
  if (mysql_num_rows($result)<5)
     echo "STRING_1";
  else
     echo "STRING_2";
?>
באיזה מקרה תודפס לפלט המחרוזת STRING_2?
1.
2.
3.
4.

לדף הקודםטיפול בשגיאות -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- עברית ב-PHPלדף הבא