אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  שימוש ב-MySQL  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: שימוש ב-MySQL

שאלות

1)
כיצד ניתן לדעת כאשר הפעולה האחרונה עם בסיס הנתונים נכשלה?
1.
2.
3.
4.
רמז
2)
פתחנו קישור ל-MySQL עם הפונקציה mysql_connect(). מתי ייסגר הקישור?
1.
2.
3.
4.
3)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $result=@mysql_query("SELECT * FROM products WHERE price>100");
  while ($row=mysql_fetch_array())
  {
     foreach ($row as $key=>$val)
        echo "<B>$key</B>: $val<BR>";
     echo "<HR>\n";
  }
?>
מה יהיה הפלט? ואיך יראה?
1.
2.
3.
4.
4)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $sql_con=@mysql_connect("localhost","","");
  @mysql_select_db("DB_1");
  $result=@mysql_db_query("DB_2","SELECT * FROM products");
?>
על איזה בסיס נתונים מריצים את השאילתא?
1.
2.
3.
4.
רמז
5)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $result=@mysql_query("SELECT product_name,price FROM products");
  if (mysql_num_rows($result)<5)
     echo "STRING_1";
  else
     echo "STRING_2";
?>
באיזה מקרה תודפס לפלט המחרוזת STRING_2?
1.
2.
3.
4.

לדף הקודםטיפול בשגיאות -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- עברית ב-PHPלדף הבא