אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  שימוש ב-MySQL  >>  טיפול בשגיאות

טיפול בשגיאות

ל-PHP יש 2 פונקציות עיקריות שמטפלות בשגיאות שקרו עקב שימוש ב-MySQL. פונקציה אחת היא mysql_errno(), שמחזירה את מספר השגיאה שארעה (אם לא ארעה שגיאה אז מוחזר 0). פונקציה נוספת היא mysql_error(), שמחזירה מחרוזת שמתארת את השגיאה שארעה (אם לא ארעה שגיאה מוחזרת המחרוזת הריקה). הפונקציות הללו מתייחסות תמיד לפעולה האחרונה שבוצעה עם MySQL (לא כולל את 2 הפונקציות הללו שמטפלות בשגיאות עצמן).

<?php
  $mysql_link=mysql_connect("host","user","pass")
/*מנסה להתחבר ל-MySQL...*/
 or die("MySQL error: ");
/*במקרה ונסיון ההתחברות נכשל,
אנו יוצאים מן התוכנית כדי למנוע
שגיאות נוספות הנובעות מאי-קיום
של הקישור.
*/

  mysql_select_db("no_DB");
/*בוחר בבסיס נתונים שלא קיים,
לכן הפונקציה תחזיר ערך שקר.
*/

  $errno=mysql_errno($mysql_link);
/*מחזיר את מספר השגיאה של
הפעולה האחרונה ב-MySQL,
שקרתה בקישור $mysql_link.
*/

  if ($errno!=0)
/*אם מספר השגיאה שונה מ-0, אז
סימן שארעה שגיאה בפעולה האחרונה.
*/

     echo "MySQL error ($errno): ".mysql_error($mysql_link);
/*מדפיס את מספר השגיאה ואת
הודעת השגיאה של MySQL.
*/

  $result=mysql_query("SELECT * FROM no_table");
/*מנסה לקבל מידע מתוך
טבלה שאינה קיימת.
הפונקציה תחזיר שקר.
*/

  $errno=mysql_errno();
/*מחזיר את מספר השגיאה של
הפעולה האחרונה ב-MySQL.
לא חייב לציין את הקישור במידה
ומשתמשים בקישור אחד.
*/

  if ($errno!=0)
     echo "MySQL error ($errno): ".mysql_error();
?>


תגובות בנושא


לדף הקודםטיפול בתוצאות שאילתא -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- בחן את עצמךלדף הבא