אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  מחלקות ואובייקטים  >>  קריאה לפונקציית מחלקה

קריאה לפונקציית מחלקה

ניתן להפעיל פונקציה שמוגדרת בתוך מחלקה מסויימת מבלי ליצור מופע (משתנה) של המחלקה. זאת עושים ע"י האופרטור ::, שמצדו השמאלי מופיע שם המחלקה ומצדו הימני הפונקציה שאותה רוצים להפעיל. אם פונקציית המחלקה משתמשת במשתנים פנימיים של המחלקה, אז משתנים אלו נחשבים כלא מוגדרים (ולכן יהיו שקולים לערך NULL). על-כן, אם מפעילים פונקציית מחלקה ללא מופע, כדאי לבדוק שהיא בלתי תלויה במשתני המחלקה.

<?php
  class C
  {
     var $v;
  
     function func1()
/*פונקציית מחלקה בלתי תלויה במשתני המחלקה.*/

     {
        echo "<BR>This is func1() of class C.";
     }
  
     function func2()
/*פונקציית מחלקה תלויה במשתני המחלקה.*/

     {
        echo "<BR>variable's value of class C is ".$this->v.".";
     }
  }
  
  C::func1();
/*קריאה לפונקציה מתוך המחלקה C
ללא יצירת מופע של המחלקה.
*/

  C::func2();
?>


תגובות בנושא

שימוש בסיפריות 01-11-03 10:02
 רן איתן
#1249

האם ניתן ליצור מחלקות ההמומשת בקבצים שונים מאלו
אשר הן ממומשות ?


לדף הקודםהורשה -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- קריאה לפונקציית הורהלדף הבא