אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  מבני בקרה  >>  המשכת לולאה - continue

המשכת לולאה - continue

לפעמים נרצה להמשיך את הלולאה לאיטרציה הבאה תוך כדי הפסקת האיטרציה הנוכחית. זאת עושים ע"י continue והוא פועל על לולאות while, do...while, for ו-foreach. ניתן גם לרשום ארגומנט אחרי ה-continue שמציין כמה לולאות להפסיק ומאיזו לולאה להמשיך (ערך ברירת המחדל הוא 1).

הדוגמא הבאה מדפיסה את המספרים מ-1 ל-5, תוך כדי דילוג על המספר 3:

<?php
  for ($i=1;$i<=5;$i++)
  {
     if ($i==3)
        continue;
/*מסיים את האיטרציה הנוכחית, וממשיך כרגיל.
במקרה הזה, הוא יחזור לקידום של הלולאה וימשיך משם כרגיל.
*/

     echo "$i ";
  }
?>


תגובות בנושא

לא פועל על לולאת WHILE 04-12-03 08:02
 נתי
#817

אפשר להדגים כיצד זה פועל על לולאת WHILE?
אני הצלחתי להפעיל את זה רק על לולאת FOR.
הסקריפט שכתבתי נראה כך:
$i=1;
while ($i<10) {
if ($i == 3)
continue;
echo $i;
}

יש לך לולאה אינסופית 04-12-03 11:00
 אלי חן (מנהל)
#824

אתה מאתחל את i עם הערך 1 והבדיקה שלך בלולאת while היא כל עוד i<10 אבל הערך של i כלל לא משתנה ונשאר תמיד 1.. התנאי מתקיים תמיד והלולאה לא נפסקת (זה כלל לא מגיע לערך 3)..
תוסיף $i++ אחרי echo בתוך הבלוק של הלולאה.


לדף הקודםהפסקת לולאה - break -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- מבנה switchלדף הבא