אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  ביטויים רגולריים - PCRE  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: ביטויים רגולריים - PCRE

שאלות

1)
מה הפלט של הקוד הבא:
<?php
  $search=array("/big/i","/small/i");
  $replace=array("red","green");
  $str="The BIG shape became SMALL!!!";
  echo preg_replace($search,$replace,$str);
?>
1.
2.
3.
4.
2)
אם אנו מחפשים את התבנית /\<(\w+)[^\>]*\>/ על טקסט של HTML. מה נתפוס בתת-התבנית שבביטוי?
1.
2.
3.
4.
3)
לאיזה מן המחרוזות הבאות נמצא התאמה לביטוי /[a-c]{2,3}d+$/ ?
1.
2.
3.
4.
4)
לאיזה מן המחרוזות הבאות נמצא התאמה לביטוי /^phone(?:\:|\#) ([\d]{3})\-?([\d]{3})\-?\2$/i ?
1.
2.
3.
4.
רמז

לדף הקודםשימושים בביטויים רגולריים -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף