אתה נמצא כאן מקורות נוספים

מקורות נוספים

אתרים

* אתר הבית של PHP:
http://www.php.net
(קבצי עזרה מעודכנים ל-PHP) http://www.php.net/docs-download.php

* אתרים נוספים ללימוד PHP:
http://www.zend.com
http://www.phpbuilder.com
http://www.hotscripts.com
http://www.devshed.com
http://www.builder.com
http://www.phpwizard.net

* אתר הבית של MySQL:
http://www.mysql.com
(קבצי עזרה מעודכנים ל-MySQL) http://www.mysql.com/documentation

* אתר הבית של שרת Apache:
http://www.apache.org

ספרות

ספרים נוספים ב-PHP ניתן לחפש ב-www.amazon.com או באתר הבית של PHP ב-www.php.net/books.php.

תמונה מידע שפה
Programming PHP

כותבים: Rasmus Lerdorf, Kevin Tatroe

הוצאה: O'reilly & Associates, מרץ 2002, 500 דפים.

פרטים נוספים...
אנגלית
Web Database Applications with PHP & MySQL

כותבים: Huge E. Williamns, David Lane

הוצאה: O'reilly & Associates, מרץ 2002, 582 דפים.

פרטים נוספים...
אנגלית
MySQL and PHP from Scratch

כותבים: Wade Maxfield

הוצאה: Que, נובמבר 2000, 372 דפים.

פרטים נוספים...
אנגלית
Dreamweaver MX: PHP Web Development

כותבים: Bruno Mairlot, Gareth Downes-Powell, Tim Green

הוצאה: glasshaus, יולי 2002, 320 דפים.

פרטים נוספים...
אנגלית
SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours (2nd edition)

כותבים: Matt Zandstra

הוצאה: Sams, דצמבר 2001, 528 דפים.

פרטים נוספים...
אנגלית

לתחילת הדףלתחילת הדף