אתה נמצא כאן מדריכים  >>  MySQL - רשימת תלמידים  >>  התחברות לבסיס הנתונים

התחברות לבסיס הנתונים

הקובץ grade_connect.php מתחבר לבסיס הנתונים של הקורס, וקובע את ברירת המחדל של טבלת הקורס. את הקובץ הנ"ל נכלול בכל פעם שנרצה להתחבר לבסיס הנתונים.

file name: grade_connect.php
<?php
  /* the variables in this script will probably be global (we will include this file to connect to the DB). */
  $grade_host="localhost"; //your host
  
$grade_user=""; //your username
  
$grade_password=""; //your password
  
$grade_db="courses"; //your DB (where you stored the tables)
  
if (!isset($grade_course_table))
/*אם עדיין לא קבענו את טבלת הקורס שאליה
נתייחס, אז נשנה לטבלת ברירת המחדל.
*/

     $grade_course_table="course000"; //your default table/course name
  

  $grade_con
/*מכיל ידית קישור לשרת ה-MySQL.*/
=@mysql_connect($grade_host,$grade_user,$grade_password)
/*מתחבר לבסיס הנתונים של MySQL.*/
 or die("<BR><BR><B>ERROR:</B> cannot connect to MySQL server.<BR>");
/*במקרה של כשלון בנסיון ההתחברות,
הסקריפט ידפיס הודעת שגיאה והתוכנית תעצר.
*/

  @mysql_select_db($grade_db)
/*בוחר את מסד הנתונים.*/
 or die("<BR><BR><B>ERROR:</B> cannot connect to the DB.<BR>");
/*במקרה של כשלון, הסקריפט ידפיס
הודעת שגיאה וייעצר.
*/

?>

כדי להחליף את טבלת הקורס, נצטרך להגדיר את המשתנה $grade_course_table לפני שמכלילים את הקובץ הנ"ל. למשל, הקוד הבא מתחבר לבסיס הנתונים ומשתמש בטבלת הקורס course_math_138:

<?php
  $grade_course_table="course_math_138";
  include "grade_connect.php";
?>


תגובות בנושא

לא הבנתי משהו .... 07-12-05 14:02
 מושיק כהן
#2602

נכון בבחירת מוסד הנתונים:
@mysql_select_db($grade_db)

למה המשתנה $grade_db לא שווה ל course000 כי זה בעצם שם מוסד הנתונים וככה הוא בוחר אותו לא ?
אם לא לא הבנתי תקטע הזה משהו יכול לעזור בבקשה?


לדף הקודםבסיס הנתונים -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- רשימת הציונים - SELECTלדף הבא