אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  אופרטורים  >>  אופרטורים לוגיים

אופרטורים לוגיים

אופרטורים לוגיים מחזירים ערכים בוליאנים (אמת/שקר), ומשמשים כדי ליצור ביטוי לוגי מורכב שיחזיר בסופו של דבר ערך של אמת או שקר.

דוגמא שם הסבר
$a and $b
$a && $b
וגם - AND אמת אם גם $a וגם $b הם אמת.
$a or $b
$a || &b
או - OR אמת אם או $a או $b הם אמת.
$a xor $b XOR אמת אם או $a או $b הם אמת אך לא שניהם.
!$a שלילה - NOT אמת אם $a הוא שקר.

<?php
  $a=0;
  $b=true;
  echo "if it's 1 then it's true: ".(!$a && $b)
/*מחזיר את הערך של:
"לא-$a   וגם   $b"
*/
;
?>


תגובות בנושא

מה לא טוב בקוד הזה 06-12-02 18:01
 איתי
#269

<?
$mem=$_GET["mem"];
$id=$_GET["id"];
if (!isset($mem && $id))
{
$mem = "03";
$id ="notfound"
}
?>

תגובה: מה לא טוב בקוד 06-12-02 19:02
 אלי חן (מנהל)
#271

הפונקציה isset בודקת אם משתנה הוא null. האופרטור && מחזירה ערך בוליאני (TRUE או FALSE). מה שאתה עשית, רשמת ערך בוליאני בתוך הפונקציה, ולכן תמיד הפונקציה תחזיר אמת, כי TRUE ו-FALSE שניהם שונים מ-null.
תרשום את זה במקום ה-if אצלך:
if (!isset($mem) && !isset($id))

שאלה 04-12-04 07:02
 טל חדד
#1539

אפשר להשים יותר משני משתנים ב XOR? לדוגמה:
$a xor $b xor $c


לדף הקודםקידום והפחתה -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- קדימות אופרטוריםלדף הבא