אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  ביטויים  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: ביטויים

שאלות

1)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $a=10;
  $c=($b=$a-2)+5;
?>
מהם ערכם של $a, $b ו-$c?
1.
2.
3.
4.
רמז
2)
שאלה זו מתייחסת לקוד הבא:
<?
  $a=5;
  $b=&$a;
  $c=$b++;
?>
מהם ערכם של $a , $b ו-$c?
1.
2.
3.
4.
רמז
3)
מהו הפלט של הקוד הבא?
<?
  $val=5;
  function val()
  {
     global $val;
     return ($val+2);
  }
  echo (val()*2);
?>
1.
2.
3.
4.
רמז

לדף הקודםכללי -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- אופרטוריםלדף הבא