אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  משתנים  >>  בחן את עצמך

בחן את עצמך

נושא: משתנים

שאלות

1)
מה מבין הבאים הוא שם חוקי של משתנה?
1.
2.
3.
4.
2)
מה ההבדל בין המערכים $HTTP_SERVER_VARS לבין $_SERVER?
1.
2.
3.
4.
3)
מה יהיה הפלט של הקוד הבא?
<?
  $A=100;
  $B=200;
  function func()
  {
     static $a=10;
     global $A;
     $A=$A+$a;
     $B=$B+$a;
     $a=$a+10;
  }
  func();
  func();
  echo "$A , $B";
?>
1.
2.
3.
4.
4)
מה יהיה הפלט של הקוד הבא?
<?
  $var1="var1";
  $var2="var2";
  $variable=&$var1;
  $var1=$var2;
  $var2=$var1;
  echo $$variable;
?>
1.
2.
3.
4.

לדף הקודםשם משתנה שהוא משתנה -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- קבועיםלדף הבא