אתה נמצא כאן מדריכים  >>  המלצות ספרים - DOM-XML  >>  הצגת נתונים מקובץ ה-XML

הצגת נתונים מקובץ ה-XML

לאחר שיצרנו קובץ include עם פונקציות לניתוח קובץ ה-XML ואחרי שבנינו סקריפט שמייצר קובץ XML, נותר לנו כעת לבנות סקריפט שיציג את הנתונים בקובץ ה-XML. הסקריפט יכול לקבל נתון דרך מתודת GET (groupby), שבעצם יועבר לסקריפט המייצר את קובץ ה-XML וייקבע לפי איזה פרמטר יש לקבץ את הספרים.

file name: show_xml.php
<?php
  include_once("books_xml_parse_func.inc");
  include_once("hebrew_info.inc");
/*מייבא קובץ המגיל הגדרות של מחרוזות
בעברית, המערך $heb_info.
*/

  
  $groupby=$_GET["groupby"];
  $groupby=($groupby!="")?$groupby:"author";
/*אם לא מצויין מפתח הקיבוץ,
אז מקבצים לפי שם הסופר.
*/

  
  $xml_file="http://".$_SERVER["HTTP_HOST"].dirname($_SERVER["PHP_SELF"])."/make_xml.php?groupby=$groupby"
/*ה-URL של קובץ ה-XML, שהוא בעצם
סקריפט PHP שמייצר פלט XML.
*/
;
  
  $recommends_info=XML_ParseRecommends($xml_file)
/*מנתח את קובץ ה-XML, ומחזיר מערך נתונים.*/
;
  if (!$recommends_info)
/*אם אירעה שגיאה במהלך ניתוח הקובץ...*/

     exit("ERROR: cannot parse the XML file correctly!");
/*יוצאים מן התוכנית.*/

  $reporter=$recommends_info["reporter"];
/*שם המדווח*/

  $groupby=$recommends_info["groupby"];
/*מפתח הקיבוץ*/

  $books=$recommends_info["books"];
/*רשימה של הקבוצות והספרים.*/


?>
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="content-type" content="text/HTML; charset=windows-1255">
   <TITLE>ספרים מומלצים</TITLE>
</HTML>

<BODY dir="rtl">

<H3><U>ספרים מומלצים:</U></H3>
<H4><B>מאת:
<?= $reporter; ?></B></H4>
<P>(מסודרים על פי <B>
<?= $heb_info[$groupby]; ?></B>)</P>

<?
  foreach ($books as $group_val=>$group_books)
/*עוברים על כל הקבוצות.
עבור כל קבוצה מדפיסים את ערכו של הקבוצה.
*/

  {
   ?>
   <B><U><FONT color="#990000" size=5>
<?= $group_val; ?></FONT></U></B><BR><BR>
   <TABLE border=0 cellpadding=3 cellspacing=0 dir="rtl" width=500>
   
<?
     foreach ($group_books as $book)
/*עוברים על כל הספרים שבקבוצה.
עבור כל ספר מדפיסים את:
שם הספר, שם הסופר, מספר הדפים, הז'אנר והתקציר.
*/

     {
        ?>
      <TR>
         <TD><B><FONT color="#000099" size=4>
<?= htmlspecialchars($book["NAME"]); ?></FONT></B> / <?= htmlspecialchars($book["AUTHOR"]); ?></TD>
      </TR>
      <TR>
         <TD><I>
<?= $heb_info["TYPE"]; ?>: <?= htmlspecialchars($book["TYPE"]); ?></I></TD>
      </TR>
      <TR>
         <TD><I>
<?= $heb_info["PAGES"]; ?>: <?= htmlspecialchars($book["PAGES"]); ?></I></TD>
      </TR>
      <TR>
         <TD colspan=3><SPAN font-size=80%>
<?= nl2br(htmlspecialchars($book["SUMMARY"])); ?></SPAN></TD>
      </TR>
      <TR><TD height=20></TD></TR>
      
<?
     }
   ?>
   </TABLE>
   <BR>
   
<?
  }
?>

</BODY>
</HTML>
?>

עם הנתונים שמנתחים מקובץ ה-XML ניתן לעשות שימושים רבים. ניתן למשל לספור איזה ספר הכי מומלץ לפי מספר קבצי XML, אך בשביל פשטות המדריך העדפתי להדפיס את נתוני הספרים והקבוצות.


תגובות בנושא


לדף הקודםהזנת נתונים לקובץ ה-XML -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף