אתה נמצא כאן מדריכים  >>  יצירת תבניות - templates  >>  עיצוב התבנית

עיצוב התבנית

עיקר העיצוב של התבנית נעשה באמצעות קוד HTML, שבעצם מורה לדפדפן כיצד יש להציג את התוכן של הדף. בנוסף לקוד ה-HTML, כאשר מעצבים תבנית, נשתמש גם בקוד PHP, בעיקר עבור החלקים הדינמיים שבתבנית (כמו קישורים לדף הבא/הקודם ותוכן הדף עצמו).

נביא כאן את הקובץ template.php שמגדיר בתוכו את העיצוב של התבנית של המערכת, וכולל בו את קובץ התוכן המתאים.

file name: template.php
<?php
  if (!@include_once("template_func.inc"))
/*מייבא את הקובץ בהם מוגדרים הפונקציות
השימושיות של תבנית זו.
*/

     die("<BR>ERROR: cannot include a required file.");
  
  ConnectMysql();
/*מתחבר לבסיס הנתונים בשרת ה-MySQL.
במקרה של כשלון, הוא הורג את הסקריפט.
*/

  
  $p_id=$_GET["p_id"];
/*לוקח את מספר הזיהוי של דף התוכן
מה-URL (מתודת GET).
*/

  if (!isset($p_id))
/*אם מספר הזיהוי לא מצויין ב-URL.*/

     $p_id="00001";
/*אז לוקחים את מספר הזיהוי של הדף הראשון, 00001.*/

  
  $page_info=GetPageInfo($p_id);
/*מקבל מערך מידע על דף התוכן הנוכחי.*/

  $p_next=PageLink($page_info["p_next"]);
/*מקבל מחרוזת של קוד HTML, המכיל
קישור לדף הבא.
מחרוזת ריקה במקרה ואין קישור.
*/

  $p_prev=PageLink($page_info["p_prev"]);
/*מקבל מחרוזת של קוד HTML, המכיל
קישור לדף הקודם.
מחרוזת ריקה במקרה ואין קישור.
*/

?>
<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>Templates Demo
/*כותרת קבועה.
הכותרת של כל דף במערכת
יתחיל ב: Templates Demo.
*/
<? if ($page_info["title"]!="") { echo " - ".$page_info["title"]; }
/*אם לדף התוכן הנוכחי יש כותרת,
אז נשרשר את הכותרת שלו
לכותרת הקבועה.
*/
 ?></TITLE>
</HEAD>

<BODY>
/*מכאן מתחיל קוד ה-HTML שמורה
לדפדפן כיצד יש להציג את תוכן הדף.
*/

<TABLE width=100% border=1 cellspacing=0 cellpadding=5>
   <TR height=75 bgcolor="#DDDDDD">
      <TD colspan=3 align="center"><B>רצועה עליונה</B>
/*רצועה עליונה.
כאן ניתן להכניס כל דבר שרוצים
שיופיע ברצועה העליונה.
למשל: תמונה של הלוגו של האתר.
*/
</TD>
   </TR>
   <TR>
      <TD width=20% align="center" bgcolor="#DDDDDD"><B>עמודה שמאלית</B>
/*עמודה שמאלית.
כאן ניתן להכניס כל דבר שרוצים
שיופיע בעמודה השמאלית.
למשל: קישורים למקורות נוספים.
*/
</TD>
      <TD width=60% align="right" valign="top" bgcolor="#FFFFBB">
/*מרכז הדף.
כאן ניתן להכניס כל דבר שרוצים
שיופיע במרכז הדף.
למשל: תוכן הדף.
*/

      
<?
        if ($page_info["p_id"]!="")
/*אם מספר הזיהוי נמצא בבסיס הנתונים.*/

        {
           if (!@include($page_info["path"])
/*מייבאים את קובץ התוכן
בדיוק למקום זה.
*/
)
              echo "שגיאה: לא ניתן להכליל את הקובץ המבוקש";
/*אם ייבוא קובץ התוכן נכשל (מסיבה כלשהי),
אז מדפיסים הודעת שגיאה.
*/

        }
        else
/*אם מספר הזיהוי לא נמצא בבסיס הנתונים,
אז מדפיסים הודעת שגיאה.
*/

           echo "אזהרה: מספר הזיהוי של הדף המבוקש לא נמצא"
        ?>
      </TD>
      <TD width=20% align="center" bgcolor="#DDDDDD"><B>עמודה ימנית</B>
/*עמודה ימנית.
כאן ניתן להכניס כל דבר שרוצים
שיופיע בעמודה הימנית.
למשל: קישורים פנימיים בתוך האתר.
*/
</TD>
   </TR>
   <TR bgcolor="#BBBBFF">
      <TD colspan=3>
         <TABLE width=100% border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>
/*שורת הקישורים:
לדף הקודם, לדף הראשון, ולדף הבא.
*/

            <TR>
               <TD width=40% align="left">
<? if ($p_next!="")
/*אם הקישור לדף הבא קיים,
אז מראים אותו.
*/
 { ?><SPAN dir="rtl">הבא: <?= $p_next; ?></SPAN><? } ?></TD>
               <TD width=20% align="center"><SPAN dir="rtl"><A href="
<?= $_SERVER["PHP_SELF"];
/*PHP_SELF מכיל את הקישור לדף הנוכחי
(ללא תוספת הנתונים ב-URL).
*/
 ?>">לדף הראשון</A></SPAN></TD>
               <TD width=40% align="right">
<? if ($p_prev!="")
/*אם הקישור לדף הקודם קיים,
אז מראים אותו.
*/
 { ?><SPAN dir="rtl"><?= $p_prev; ?> :הקודם</SPAN><? } ?></TD>
            </TR>
         </TABLE>
      </TD>
   </TR>
   <TR height=60 bgcolor="#DDDDDD">
      <TD colspan=3 align="center"><B>רצועה תחתונה</B>
/*רצועה תחתונה.
כאן ניתן להכניס כל דבר שרוצים
שיופיע ברצועה התחתונה.
למשל: שמירת זכויות יוצרים.
*/
</TD>
   </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>


תגובות בנושא

איך אני עושה את מיקום הדף ? 04-12-02 08:02
 Tzahish
#110

איך אני עושה את מיקום הדף ?
אני יודע שבBLOB אבל כתוב שם :
Binary - do not edit

ואני לא יודע איפה עושים את זה

בתודה ,
Tzahish


לדף הקודםהגדרת פונקציות חיוניות לתבנית -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- הכנסת דפי תוכן לתבניתלדף הבא