אתה נמצא כאן יסודות השפה  >>  אופרטורים  >>  קדימות אופרטורים

קדימות אופרטורים

קדימות אופרטורים משמע כמה "חזק" קשורים הביטויים ביחד. למשל: 2+4*3 יחזיר 14 ולא 18 כי הקדימות של כפל גבוהה מן הקדימות של חיבור. משתמשים בסוגריים כדי להכריח קדימויות, למשל (2+4)*3 יחזיר 18.

הטבלה הבאה ממחישה את סדר הקדימויות מן הגבוה לנמוך:

קשור ל- אופרטורים
לא קשור new
ימין [
ימין @ (object) (array) (atring) (double) (int) -- ++ ~ !
שמאל % / *
שמאל - +
שמאל >> <<
לא קשור >= > <= <
לא קשור !== === != ==
שמאל &
שמאל ^
שמאל |
שמאל &&
שמאל ||
שמאל ?:
שמאל >>= <<= ~= ^= |= &= %= .= /= *= -= += =
ימין print
שמאל and
שמאל xor
שמאל or
שמאל ,

תגובות בנושא

אפשר הסבר יותר מפורט? 02-11-02 15:01
 אבי
#612

אממ...
לא הבנתי מה תה רוצה להגיד לנו בדף הזה...

קדימות אופרטורים 02-11-02 16:00
 אלי חן (מנהל)
#613

הטבלה בדף זה מראה את סדר הקדימויות של האופרטורים ב-PHP. ככל שהאופרטור בטבלה נמצא גבוה יותר, אז הקדימות שלו גבוהה יותר.
למשל: בטבלה ניתן לראות שכפל וחילוק (* /) נמצאים מעל חיבור וחיסור (+ -), ולכן פעולת כפל וחילוק תבוצע לפני פעולת חיבור וחיסור.
כמו למשל: 2*2+2 יתן תוצאה של 6 ולא 8, כי קודם מבוצע הכפל ואח"כ החיבור.

סוגריים קודמות לכל! 07-12-03 09:02
 מאור
#978

שכחת את הקדימות הכי חשובה () - סוגריים!
שלהם יש את הקדימות הכי גבוהה (לפחות ברוב שפות התיכנות).
המלצה שלי היא לא להסתמך ממש על הקדימות, ולשים סוגריים.. (אולי ייצא קומפיילר אחר שאצלו הקדימות היא שונה).

ימין ושמאל רק חול וחול 09-12-03 03:01
 רביד
#1100

לא הבנתי מה הכוונה בימין שמאל ולא קשור
תוכל לפרט יותר ולתת דוגמאות נוספות?

תודה

קדימויות 09-12-03 18:02
 אלי חן (מנהל)
#1131

סדר קדימויות ראשי נקבע לפי גובה: מה שגבוה יותר בטבלה, אז הוא הקודם יותר.
סדר קדימויות משני נקבע לפי כיוון: אם יש כמה אופרטורים מאותו הגובה ביחד, אז הסדר נקבע לפי הכיוון (שמאל=משמאל לימין; ימין=מימין לשמאל).
כמובן שסוגריים משנים סדר קדימויות..


לדף הקודםאופרטורים לוגיים -הקודם
לתחילת הדףלתחילת הדף
הבא- אופרטורים על מחרוזותלדף הבא